Hei og velkommen

Du har no, uforvarande eller ikkje, komme deg til vår heimeside.

På denne sida kan du finne utvalgte bilete av oss, ylvisåker og omegn, samt litt informasjon om kvar og ein av oss i familien og kva me driv med til dagleg, samt kontaktinfo, slik at du kan senda oss ei helsing, dersom du ynskjer det.


Sida er før tida under konstruksjon, så etterkvart vil du nok kunne finne meire innhald her rett som det er.